Özel hissetmenin sırrı giydiklerinizde gizli

June 18, 2014Moda

moda-42Modacı Sevinç Bilgin’in kadınları adeta mutluluktan uçan melekler gibi. Nedeni tasarımcının iç dünyasında gizli.

Hikayeniz nasıl başladı?

1967 yılında Bursa’da doğdum ve küçük yaşlarda modaya ilgi duymaya başladım. 1994’te Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil ve Tasarım bölümünü bitirdim. İlk defilemi Anneler Derneği yararına yaptım. 2007 yılında İstanbul’daki ilk ofisimi Teşvikiye’de açtım.

Givenchy’de staj şansını nasıl buldunuz?

moda-16Atölyemi açtıktan sonra tasarımlarımda en iyi işçiliği verebilmek için sürekli araştırma halinde oldum. Araştırmalarımı genişletmek, moda dünyasını daha yakından görmek ve o havayı solumak istedim, aynı zamanda terzilik malzemeleri almak için de araştırmalar yapmaya başladım. Bu süreçte yakın bir aile dostumuzun desteği ile Paris’te Givenchy’de staj yaptım.
Bu isteğim, tasarıma, el işçiliğine görsel zanginliğe dayalı olarak beni Paris Givenchy’ye doğru yolculuğa çıkardı. Bu staj bana mesleğimde tasarım ve işçiliğin buluştuğunda, yapılan üretimden aldığım hazzın farkında olmama sebep oldu.

Kadın modern bir varlık
Türkiye’ye döndükten sonra neler oldu?

Stajımı tamamladıktan ve ufkumu genişlettikten sonra Türkiye’ye dönmeye hazırdım. Atölyemde tasarımlarımı, el işçiliğinin en ince detayına kadar, ekibim ile birlikte titizlikle hazırlamaya koyuldum. Gayretli çabalar, ekibim ve bitmek bilmeyen araştırma isteğimle birlikte zaman içerisinde çok güzel bir ziyaretçi profilimiz oldu.

moda-sli

Siz kadını nasıl görüyorsunuz?

Kadın, modern bir varlıktır, doğuştan, cazibeli, çekici, vücut estetiği ile yaratılmış özel bir varlıktır. Kadın güzeldir, onu güzelleştiren bir özellik de, kendisini kıyafetlerinde yansıtması, tasarımın büyüsüdür.Kadın tek başına güzel değildir, giydikleriyle güzelliğini ön plana çıkarandır, aslında.

Çok duygusalım

Tasarımlarımda bu­nun et­ki­si gö­rü­le­bi­lir. Ro­man­tik, şef­faf, uçu­şan ku­maş­lar, de­ği­şik form­lar, yu­mu­şak renk­ler duy­gu­sal­lı­ğı­mın gös­ter­ge­si as­lın­da. Da­ha çok, şık da­vet ve ge­ce el­bi­se­le­ri ta­sar­la­dı­ğım için de is­ter is­te­mez duy­gu­sal ta­ra­fım ağır ba­sı­yor ve stil sa­hi­bi, ro­man­tik ve özel bir ka­dın ta­sar­la­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Bu yüz­den ta­sa­rım­la­rım za­man­sız.

Gece elbisesi demek!

Gece el­bi­se­le­ri­nin, şi­fon, krep, ipek­li gi­bi her mev­sim gi­yi­le­bi­le­cek ku­maş­tan ve renk­ler­den ya­pıl­mış ol­ma­sı, her da­im gi­yi­le­bi­le­cek ölüm­süz bir kı­ya­fe­ti­ni­zin ol­ma­sı­nı sağ­lar. Ay­rı­ca, ge­ce el­bi­se­si­ni pul, bon­cuk, fır­fır ve bas­kı süs­le­me­le­riy­le boğ­ma­dan; faz­la ve yan­lış renk­le­rin kul­la­nıl­ma­sı gi­bi de­mo­de ay­rın­tı­lar­dan ve süs­ler­den uzak tut­mak ge­rek.

Terzilerden korkmayın!

Belki tasarımcıların, kendi hayal güçlerinde ısrar etmeleri, belki de çok pahalı olduğu düşüncesi, belki dikiminin haftalarca sürecek olması düşüncesi sizi korkutuyor olabilir. Ancak tüm tasarımcılar böyle çalışmıyor. Sadece sizin fikrinize, bedeninize özel, hiç kimsede olmayan kıyafetler için tasarımcıların kapısını çalın..
Yasemin CANDEMİR – yasemin@sozcu.com.tr

Benzer Yazılar: